Jakou roli hraje moruše bílá ve výrobě hedvábí

Již od starověku bylo hedvábí velmi ceněnou látkou. Po velmi dlouhou dobu bylo vyhrazeno pouze pro nejvyšší šlechtu, a ač je v současné době dokážeme připravit synteticky, pravému se stejně nic nevyrovná. Víte ale, jak se vůbec vyrábí?

Možná to pro mnohé bude překvapení, ale je k tomu potřeba speciální druh brouka, specificky motýla. Jmenuje se bourec morušový a je to jeden z mála druhů nelétavých motýlů. Co více, živí se pouze listy, ve stádiu housenky, a květy coby dospělý, jen jednoho druhu květiny. Tou je moruše bílá, a právě ta je pro produkci hedvábí často pěstována.

bourec1

A jak se tedy hedvábí získává? Klíčem nejsou ani housenky, ani motýli, nýbrž jeho larvální stádium. Právě hedvábí je totiž materiál, který produkuje při zakuklení. Dá se tedy říci, že během proměny z housenky v motýla je bourec morušový obalený v hedvábí.

To je sice úžasné, ale jak jej z něj dostaneme? Způsobem, který se používá již bezmála tisíce let: larvy hodíme do vařící vody. Ta uvolní kuklu natolik, že z ní je pak možné hedvábí extrahovat. Pak už je to jen otázkou čištění, případně i barvení, na namotání na špulku.

bourec2

Nevýhodou samozřejmě je, že během této procedury motýli zahynou. Je jich tedy třeba několik nechat projít celým procesem, aby byla zajištěna další generace. Jen tak bude zajištěna kontinuální produkce hedvábí.

Avšak ani to není vše, na co se musí dávat pozor. Množství housenek na jednu rostlinu, kterou se živí, nesmí být tak velké, aby ji zahubilo. Navíc musí být v takovém stavu, aby kvetla a poskytla jídlo dospělých motýlům, kteří sice žijí jen pár dní, avšak přesto potřebují dostatek energie a živin pro rozmnožování a pro zdárnou produkci vajíček.

Jak je vidět, celý proces je mnohem náročnější, než by se zdálo. Neměli bychom se tedy divit, že jeho cena je taková, jaká je. Přeci jen, je vyvážena množstvím životů, byť hmyzích.