Ekonomika Číny

Čína je komunistický stát, který se inspiroval od Sovětského svazu, po 2.světové válce se vedení ujal Mao Ce-tung, zemědělská výroba byla násilně kolektivizována, ale nedokázala zajistit dostatek potravin pro stále stoupající počet obyvatel. Došlo také ke znárodnění průmyslu, který ovšem nedosahoval plánovaného růstu.
čína staré město
Protože ekonomika stagnovala, pokusil se Mao Ce-tung otzv. velký skok, ten ale namísto růstu ekonomiky způsobil hladomor a vyžádal si několik milionů obětí na lidských životech. Snažil se i o kulturní revoluci, kdy by mělo dojít k oproštění se od staré kultury. Byla kvůli tomu zničena řada čínských památek a vykořeněny tradiční hodnoty.

Ke zlepšení čínské ekonomiky došlo až po smrti Mao Ce-tunga, došlo k řadě reforem a Čína vyhlásila ideu „socialistického tržního hospodářství“. Vznikl program tzv. čtyř modernizací, který zahrnoval oblast zemědělství, průmyslu, armády a vědy a techniky.
Významnou událostí se stalo přijetí Číny do WTO v roce 2001, Čína se tak snaží dostat na světové trhy a snaží se o zrušení cel a kvót na čínské exporty. WTO si však stanovilo určité podmínky, a to:

–  otevření prakticky všech hospodářských sektorů pro zahraniční kapitál (v minulosti byly pro cizince některá odvětví zapovězená)
–  postavení soukromého sektoru na stejnou úroveň jako státní sektor
– ochrana práva k duševnímu vlastnictví
– povolení zahraničním společnostem zřizování vlastních distribučních sítí
– výrazné snížení cel
ulice číny
Velkou výhodou pro Čínu je, že kombinuje masivní nabídku levné pracovní síly s ekonomikou, která je neobyčejně otevřená světu, pokud jde o obchod a přímé zahraniční investice. Výhodou je také silný sklon k úsporám a spoření. Nevýhodu pak představuje velký rozdíl mezi bohatým a chudým obyvatelstvem, je zde až 120 milionu lidí pod hranicí chudoby a dále je nevýhodou nízká efektivnost hospodaření velkých státních podniků, které jsou brzdícím elementem, zejména díky absorpci velké části bankovních úvěrů a dochází tak k vytěsnění soukromých investic. Vysoká produkce také výrazně zvyšuje ekologické zatížení a v hlavním městě Pekingu je situace se smogem velmi vážná.

Státy se kterými Čína nejvíce obchoduje:
– USA
– EU
– Hongkong
– Japonsko
– Jižní Korea