Jedináček v rodině

Dříve se říkalo, že jedno dítě je na ostudu. Dnes naopak celá řada rodičů volí možnostmít jedináčka. Samozřejmě ze sociologického a antropologického hlediska to přináší velká rizika, protože když se značné množství rodin rozhodne pro jedno dítě, nutně to vede k poklesu porodnosti a stárnutí populace.

A to samozřejmě není ani dost málo žádoucí. Nicméně my nejsme sociologové ani antropologové a proto otázku porodnosti v celonárodním kontextu ponechme stranou a pojďme se podívat na klady a zápory jedináčka.

Pro zajímavost i řada slavných osobností byli jedináčci. Například Albert Einstein nebo Leonardo da Vinci.

Říkalo se, že jedináčci bývají rozmazlení. To není tak samozřejmě rozhodně vždy pravda, ale je pravda, že vývoj jedináčků může být v určitých ohledech trochu specifický.
 

Pojďme zhodnotit výhody a nevýhody

 
Výhody

  • Dítě vyrůstá v materiálním dostatku, protože se nemusí o nic dělit.
  • Jeho výchově rodiče věnují intenzivní pozornost, proto tyto děti nezřídka excelují ve sportu, uměleckém projevu a najdeme mezi nimi celou řadu premiantů.
  • Dítě nezažívá sourozeneckou rivalitu, proto mu není vlastní problémové chování, které může být vlastní dítěti z vícečetné rodiny.

 
Nevýhody

  • Dítěti chybí vrstevník v rodině, a proto si může počínat jako malý dospělý.
  • Jednou rodiče zemřou a sourozenci bez ohledu na věk jsou si obvykle blízcí, o tuto důležitou vazbu bude dítě ochuzeno.
  • Protože je veškerá pozornost i prostředky soustředěno na jedno dítě, hrozí riziko, že dítě bude sebestředné.

 
Není rozhodně od věci zhodnotit také určité předsudky a stereotypy
 

  • Jedináček je rozmazlený – samozřejmě i jedináček může být rozmazlený, ale tento model rozhodně nefunguje tak nějak a priori. Záleží především na výchově rodičů.
  • Jedináček je sobec – i v tomto případě platí, jaká je výchova, takové bude dítě. Výchova by měla obsahovat také nácvik sociálního chování a v rodině jedináčků by měla věnovat této součástí výchovy podstatně větší pozornost
  • Jedináček se lépe vychovává a zaopatřuje – mnoho lidí se domnívá, že výchova jedináčka je snadnější a méně nákladná. Je ovšem chybou domnívat se, že kvalita výchovy je závislá na finančním blahu. Naopak vhodné sociální vazby, přiměřené umenšení se pro výchovu může mít větší vliv než materiální nadstandard