Připravit dítě na dítě

Narození dítěte je vždy velkou událostí pro celou rodinu. Nebo si to šťastní rodiče alespoň myslí, že  úplně všichni sdílí jejich nadšení. Nicméně pravda to být nemusí. Může se v rodině najít někdo, kdo se na miminko netěší ani trochu a kdo jeho příchod očekává s velkými obavami. Kdo? Starší sourozenec, který může zažívat velkou úzkost z toho, že nyní tak říkajíc spadne z lopatky.

Odborníci doporučují, aby se rodiče už v průběhu těhotenství zaměřili nejen na miminko, ale věnovali se více staršímu potomkovi. Sdíleli vše s ním a vysvětlovali mu každou změnu.

Největší chybu pak rodiče dělají, když se miminko narodí astarší dítě je velmi často odsouváno na okraj. Samozřejmě dítě by mělo v rámci možností chápat, že miminko vyžaduje větší množství péče, ale to není omluva pro to, aby bylo starší dítě zanedbáváno. Rozhodně je vhodné někdy zorganizovat aktivity jen pro staršího potomka.
 

Žádoucí chování vůči staršímu dítěti

Pojďme si shrnout určitá doporučení, jak se chovat ke starším dětem

  1. Nemáme před dítětem tajnosti. Už v průběhu těhotenství s ním sdílíme radosti a vysvětlujeme, jak se miminko v bříšku vyvíjí.
  2. Vysvětlujeme dítěti, že miminko bude potřebovat větší množství péče, protože je zatím zcela odkázané na péči druhých, ale to neznamená, že je mu poskytována stejná láska.
  3. Když si rodiče přivezou novorozence, sjíždějí se příbuzní a zahrnují miminko dary. Rozumní příbuzní a přátelé myslí i na staršího potomka a myslí s dárečkem i na něj.
  4. I když je vše v domácnosti hektické, je třeba, aby si rodiče udělali čas jen na staršího potomka. Zašli do kina, do cukrárny, aby dítě vnímalo, že je stále milováno a přijímáno a miminko na tom nic nemění.
  5. Je vhodné dítě zapojit do péče o miminko samozřejmě v rámci jeho věkových možností. Například donést plenu, oblečení. A za to ho samozřejmě chválit.
  6. V žádném případě neupřednostňujeme mladší dítě před starším.