Klenot evropské kultury: Bruggy

Město bylo založeno ještě před naším letopočtem – pokud vás zajímá víc, pokračujte ve čtení tohoto článku.

Historie města Bruggy
Římané zde v první století před naším letopočtem vybudovali opevnění, které se táhlo po několik kilometrů. Bylo vysoké až tři metry, ale od odchodu zpátky za Rubikon začalo chátrat. V desátém stoleté našeho letopočtu se opevnění znovu začalo využívat proti nájezdům nebojácných a dobyvačných Vikingů.

Ve dvanáctém století a zemi zaútočila siná bouře, která opevnění smetla a zanechala část města pod vodou. Vytvořila tak kanály, které dostaly jméno Zwin, a pomocí něj získala Belgie přístup k pobřeží moře, díky čemuž se Belgie stala centrem zahraničního obchodu.
Toto město je plné nádherné historie. Pokud se zde zastavíte, měli byste vidět několik míst, které město Bruggy proslavily a dodaly jim historickou atmosféru.

Kaple Kristovy krve – V patnáctém století to byla dominanta města, která byla proslavená tím, že se ve schránce v její kryptě nacházela prý pravá kapka Kristovy krve, kterou sem přivezl z Jeruzaléma, po křížové výpravě, Hrabě z Flander. Jestli je pravá, o tom legenda mlčí.

Bruggská radnice – Nádherná stavba z doby asi dvanáctého století v gotickém stylu je nyní jednou z nejnavštěvovanějších památek.

·         Pokud milujete architekturu, určitě se vydejte středověkými uličkami, které jsou většinou velmi úzké, mezi tradičními domky, které mají stupňovité střechy. Uprostřed historického náměstí, kam vás uličky dovedou, naleznete kostel Panny Marie, jenž pochází ze třináctého století. Má krásně barevnou, avšak netradiční věž z cihel a je vysoká sto dvacet metrů. V tomto kostele se nachází socha Michelangela.

·         Vydáte-li se cestou v loďkách po kanálech, které protékají mezi domy, můžete se umělým kanálem dostat až do jiných Belgických měst. Ovšem raději plujte večer – město je nádherné.